Blog entry by Mao Doan

Anyone in the world
Mao Doan - Tuesday, 29 November 2022, 9:20 PM

Tôi đang dạy Tiếng Anh tại Đại học FPT, dạy IELTS và SAT tại DoanAcademy và GPA Academics. Tôi cũng đang là cố vấn Ban Giám đốc trường liên cấp VietSchool về chương trình Tiếng Anh và công nghệ giáo dục. Từ 2011 tới 2015 tôi là giáo viên Tiếng Anh, Trưởng nhóm chuyên môn, Trưởng phòng Đào tạo, Giám đốc dịch vụ luyện thi các chứng chỉ SAT, IELTS, GRE, GMAT tại EQuest. Từ 2020 đến 2021 tôi là Giám đốc học thuật Chương trình Tiếng Anh và các chương trình quốc tế tại Alpha School.  

Đọc thêm chi tiết về tôi ở đây.

Và ở đây.


Modified: Saturday, 20 April 2024, 12:27 AM